Käyttöehdot

tyhjä

1. SITOUMUSSOPIMUS. Nämä käyttöehdot toimivat sitovana sopimuksena (”sopimus”) sinun ja Quotespedian (“me”, “me”, “meidän”) välillä. Pääsyllä tälle verkkosivustolle (”Sivusto”) hyväksyt rakentavan ilmoituksen näistä käyttöehdoista ja suostumuksesi sitomaan tämän kielen.

2. YKSITYISYYSPOLITIIKKA. Uskomme olevan läpinäkyviä tietosuoja- ja tiedonkeruukäytäntöjemme suhteen, joten olemme julkaisseet Tietosuoja muovausta varten.

3. KÄYTTÄJEN SISÄLTÖ. Voit myöntää meille lisenssin käyttää Sivustoon lähettämiäsi materiaaleja. Lähettämällä, lataamalla, näyttämällä, suorittamalla, lähettämällä tai muuten levittämällä tietoa tai muuta sisältöä (”Käyttäjäsisältöä”), annat meille, tytäryhtiöillemme, virkamiehillemme, johtajille, työntekijöille, konsultteille, edustajille ja edustajille lisenssin Käyttäjäsisältö liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä, mukaan lukien rajoittamatta oikeus kopioida, levittää, lähettää, julkisesti näyttää, julkisesti suorittaa, jäljentää, muokata, kääntää ja muotoilla uudelleen käyttäjän sisältöä. Et saa korvausta mistään käyttäjän sisällöstä. Hyväksyt, että voimme julkaista tai muuten paljastaa nimesi käyttäjän sisällön yhteydessä. Lähettäessäsi käyttäjän sisältöä sivustolle vakuutat ja vakuutat, että omistat oikeudet käyttäjän sisältöön tai että sinulla on muuten valtuudet lähettää, jakaa, näyttää, suorittaa, lähettää tai muuten levittää sitä.

4. INTELLEKTIIVISEN OMINAISUUSLAINEN NOUDATTAMINEN. Kun käytät Sivustoa tai käytät sitä, sitoudut kunnioittamaan muiden immateriaalioikeuksia. Sivustosi käyttöä säätelevät aina tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita immateriaalioikeuksia koskevat lait. Sitoudut olemaan lähettämättä, lataamasta, näyttämästä, suorittamasta, välittämättä tai muuten jakamasta mitään tietoja tai sisältöä (yhdessä "Sisältö") loukkaamatta minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia tai omistusoikeuksia. Hyväksyt noudattaa tekijänoikeuksien omistamista ja immateriaalioikeuksien käyttöä koskevia lakeja, ja sinä olet yksin vastuussa kaikista asiaan liittyvien lakien rikkomuksista ja kaikista kolmansien osapuolten oikeuksien loukkauksista, joita minkä tahansa tarjoamasi tai lähettämäsi sisältö aiheuttaa. Oikeus todistaa, että jokin sisältö ei loukkaa mitään lakeja tai kolmansien osapuolten oikeuksia, kuuluu yksinomaan sinulle.

5. SATTOMATON SISÄLLYS. Hyväksyt olla lähettämättä, lataamasta, näyttämättä, suorittamatta, välittämättä tai muuten jakamasta Sivustoon mitään sisältöä, joka (a) on häpeällistä, loukkaavaa, säädytöntä, pornografista, väärinkäyttävää tai uhkaavaa; b) puoltaa tai rohkaisee käyttäytymiseen, joka voi muodostaa rikoksen, johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tai rikkoa muuten sovellettavaa paikallista, valtion, kansallista tai ulkomaista lakia tai määräyksiä; tai (c) mainostaa tai muutoin pyytää varoja tai on pyytää tavaroita tai palveluita. Pidätämme oikeuden lopettaa minkä tahansa tällaisen materiaalin vastaanottamisen, lähettämisen tai muun jakelun Sivustoa käyttämällä, ja tarvittaessa poistaa tällaisen materiaalin palvelimelta. Aiomme tehdä täysimääräistä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten tai -virastojen kanssa näiden käyttöehtojen tai sovellettavien lakien rikkomusten tutkinnassa.

6. EI TAKUITA. TEE SIVUSTOJEN SAATAVILLA SINULLE "SELLAISENAAN", ETTÄ MITÄÄN MITÄÄN TAKUU ON. ARVOTTAVAT SIVUSTON MYÖNTÄMISEN JA KAIKKIEN VAHINKOJEN TAI MENETTYMISEN TAI VAHINKOT. LAIN SALLITTUJEN MAKSUISEN MAKSUJEN KANSSA LAAJENTUMISESTI MYÖNTÄMME KAIKKI KAIKKI ILMAISET TAI ILMOITETUT TAKUUT, SEKÄ, MUKAAN RAJOITTAMATTAVAT TIETTYJEN TIETTYMISEN TORJUNNON, MYÖNTYMISEN, VAIKUTTAMATEN TAKUUT. Emme takaa, että sivusto vastaa vaatimuksiasi tai että sivuston toiminta on katkeamattomana tai virheettömänä.

7. RAJOITETTU VASTUU. VASTUUSUMME Sinulle on rajoitettu. LAIN SALLITTUA MAKSIMAISTA MYÖNTYVÄSTÄ EI VASTUU MITÄÄN VAHINKOISTA (MUKAAN MUKAISET, VAIN RAJOITETTAVAT, ERITYISET, VAHVISTETTAVAT, TAI JÄLKEISET VAHINGOT, TURVALLISET TULOKSET, TAI KAUPPAT TIEDOT, KOSKETTAVAN YRITYKSEN ESITTÄMISYYS). ) SYYTYT SIVUN KÄYTTÖÖN TAI YHTEYDESSÄ TAI KAIKKI SIVUSTOON ANTAMAT MATERIAALIT TAI TIETOJA. Tätä rajoitusta sovelletaan riippumatta siitä, johtuvatko vahingot sopimuksen rikkomisesta, vahingonkorvauksesta tai muusta oikeudellisesta teoriasta tai toimintatavasta.

8. ESITTELYT SIVUSTAT. Voimme tehdä yhteistyötä useiden kumppaneiden ja tytäryhtiöiden kanssa, joiden verkkosivustoihin voidaan linkittää Sivusto. Koska meillä ei ole hallintaa näiden kumppani- ja tytäryhtiösivustojen sisällöstä ja suorituskyvystä, emme anna lupauksia tai takeita tällaisten sivustojen tarjoamien tietojen oikeellisuudesta, sisällöstä tai laadusta, emmekä ole vastuussa tahattomasta, epämääräisestä, epätarkka, harhaanjohtava tai laiton sisältö, joka voi olla kyseisillä sivustoilla. Samoin ajoittain sivuston käytön yhteydessä sinulla voi olla pääsy kolmansien osapuolten omistamiin sisältökohteisiin (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, verkkosivustot). Hyväksyt ja suostut siihen, ettemme anna mitään takeita tämän kolmannen osapuolen sisällön oikeellisuudesta, valuutasta, sisällöstä tai laadusta, ja emme ota vastuuta siitä, ja että ellei nimenomaisesti toisin määrätä, nämä käyttöehdot säätelevät minkä tahansa käyttäjän käyttöä ja kaiken kolmannen osapuolen sisältö.

9. KIELLETTY KÄYTTÖ. Asetamme tiettyjä rajoituksia sivustosi sallittuun käyttöön. Sinulla on kiellettyä rikkoa tai yrittää rikkoa kaikkia Sivuston turvaominaisuuksia, mukaan lukien, rajoittamatta sitä, (a) pääsy sisältöön tai tietoihin, joita ei ole tarkoitettu sinulle, tai kirjautuminen palvelimelle tai tilille, jota sinulla ei ole lupaa käyttää; (b) yrittää koettaa, skannata tai testata sivuston tai siihen liittyvän järjestelmän tai verkon haavoittuvuus tai rikkoa turvallisuus- tai todennustoimenpiteitä ilman asianmukaista lupaa; (c) häiritsemällä tai yrittämällä häiritä palveluita mille tahansa käyttäjälle, isännälle tai verkolle, mukaan lukien, rajoittamatta, viruksen lähettäminen Sivustoon, ylikuormitus, "tulva", "roskapostitus", "postipommitus" tai ”kaatuu;” (d) Sivuston käyttäminen ei-toivottujen sähköpostien lähettämiseen, mukaan lukien, rajoittamatta, tarjoukset tai tuotteiden tai palveluiden mainokset; (e) TCP / IP-pakettiotsikon tai otsikkotietojen osan väärentäminen mihin tahansa sähköpostiin tai mihin tahansa Sivustoa käyttävään viestiin; tai (f) minkä tahansa lähdekoodin, jota olemme käyttäneet sivuston tarjoamiseen, yrittäminen muokata, peruuttaa, muuttaa, purkaa, purkaa tai muuten pienentää tai yrittää vähentää ihmisen havaitsemaan muotoon. Lisäksi sinulla on kiellettyä kopioida mitä tahansa sivuston sisältöä manuaalisesti tai automatisoidusti ilman erillistä lupaa. Järjestelmän tai verkon turvallisuuden loukkaukset voivat johtaa sinut siviili- ja / tai rikosoikeudelliseen vastuuseen.

10. VAHINGONKORVAUS. Suostut korvaamaan meitä tietyistä teoista ja laiminlyönneistä. Sitoudut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään meitä vahingoittumattomina mistään ja kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista, menetyksistä, vastuusta, vahingoista ja / tai kustannuksista (mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot ja kulut), jotka aiheutuvat pääsystä Sivustolle tai sen käytöstä, rikkomuksesta tai käyttöoikeuksien loukkaamista tai minkä tahansa tilisi käyttäjän rikkomusta minkä tahansa henkilön tai yhteisön henkiseen omaisuuteen tai muuhun oikeuteen. Ilmoitamme sinulle viipymättä kaikista tällaisista vaatimuksista, menetyksistä, vastuista tai vaatimuksista ja tarjoamme sinulle kustannuksellasi kohtuullista apua puolustaessasi sellaisia ​​vaatimuksia, menetyksiä, vastuita, vaurioita tai kustannuksia.

11. YRITTÄVYYS; Luopumista. Jos toimivaltainen tuomioistuin jostakin syystä toteaa, että jokin näissä käyttöehdoissa oleva ehto tai täytäntöönpanokelvoton ei ole täytäntöönpanokelpoinen, kaikki muut ehdot pysyvät kokonaan voimassa ja voimassa. Luopuminen minkään näiden käyttöehtojen rikkomisesta ei merkitse luopumista kaikista aikaisemmista, samanaikaisista tai myöhemmistä rikkomisista samojen tai muiden näiden säännösten suhteen, ja luopuminen ei ole voimassa, ellei se ole tehty kirjallisesti ja allekirjoittanut valtuutettu henkilö. luopumispuolueen edustaja.

12. EI LISENSSIÄ. Mitään Sivuston sisältöä ei tule ymmärtää myöntävän sinulle lisenssiä minkä tahansa meidän tai kolmannen osapuolen omistamille tavaramerkeille, palvelumerkkeille tai logoille.

13. MUUTOKSET. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja ja teemme sen lähettämällä ilmoituksen Sivustolle. Mainittu muutos on sitova 30 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Sivustolle. Voit hylätä tarkistukset hylkäämällä sähköpostiluettelomme.